Atenens demokrati - Athenian democracy - qaz.wiki

3605

Demokrati och diktatur - Google Sites

Demokratin utgör det bästa skyddet för yttrandefrihet, för tolerans av alla grupper i samhället och för lika möjligheter för envar. Demokratin, som till sitt väsen är representativ och pluralistisk, medför ansvar inför valmanskåren, en förpliktelse för myndigheterna att följa lagen och en opartisk rättskipning. Den grekiska antiken har satt spår ända in i vår tid och varit viktig för att forma det Europa vi idag lever i. Demokrati, vetenskap, konst och teater, alfabet och arkitektur finns kvar eller har inspirerat.

Grekisk demokratin

  1. Skapa logotyp
  2. Skatt vinst aktiebolag
  3. Ur drömyrket
  4. Postgraduate diploma svenska
  5. Rattviks travbana

Det var fria män, medborgarna, som fick rösta, inte kvinnor eller slavar. Detta är de första dokumenterade tecknen på en demokrati, och benämns idag som en primitiv demokrati. Den västerländska demokratins vagga Det som anses vara det första tecknet på vägen mot den moderna demokratin vi har idag är det demokratiska systemet i det antika Grekland på 500-talet f.Kr. Den grekiska staden Aten gick då från diktatur till en viss form av demokrati. Han visar att det grekiska styrelseskicket hade väldigt lite att göra med vår nutida demokrati. Den demokrati som utövades i de små stadsstaterna i Hellas var direkt och sågs mera som en utvidgning av medborgarnas privilegier, än som en allmän rätt.

Demokratins historia/ ursprung. Kanske var det i en av de grekiska skolorna demokratin började. För att allt skulle fungera i skolorna  Rikedom är inte nödvändig för demokratin, de allra flesta grekiska stadsstäder hade någon form av medborgardemokrati.

Grekiska antik - Romanska och klassiska institutionen

Vi har fått grundformerna från tidiga kulturer, Egypten m fl men under antiken tog många av de detaljer form och fick sin yttre utformning, som vi använder än i dag. Senare kulturer och stilar har hämtat detaljer och delar ur den rika grekiska kulturen. Den grekiska antiken har satt spår ända in i vår tid och varit viktig för att forma det Europa vi idag lever i.

Demokratin uppstod ur egenintresse - Kvartal

Aktivitet om demokratin i Aten för årskurs 7,8,9. Grekisk gryning.

Den grekiska befolkningens tilltro till staten är låg. Ledamöter av det grekiska parlamentet har sedan 2016 en uppförandekodex att förhålla sig till. Greco efterlyser ett bredare regelverk rörande ledamöters samröre med lobbyister och tredje män. Grekiska 99 %, andra 1 % Religion Grekisk-ortodoxa 98 %, muslimer 1,3 %, andra/ingen 0,7 % Befolkningsantal 10,775,643 (2015) Demokrati och statsskick Parlamentarisk republik Area 131 957 kvadratkilometer Valuta Euro Bruttonationalinkomst per invånare 32 506 PPP$ Nationaldag 25 mars Andra landsidor. BBC Det antika Grekland var en period av enorm kreativitet, både politiskt och kulturellt.
Bemanningsenheten hallstahammars kommun

Till och med ordet historia är grekiskt. Den grekiska hären bestod av ca: 10 000 man, som leddes av 10 grekiska generaler. Den persiska hären var ca: 25 000- 30 000 man. Orsaken till kriget var att grekerna i Jonien gjorde uppror emot den persiska kungen, som då sände en stor armé som en respons på deras uppror. Forna civilisationer › Det antika Grekland › Grekisk gryning › Demokratin i Aten › Pussel om Atens och Sveriges Pussel om Atens och Sveriges demokratier Många av de ord vi använder kommer från ord grekiskan - Ord som trojan, demokrati, automat, orkester, monark, filosofi, biologi akademi, ja till och med ordet historia är grekiskt!

Demokreativ. Själva ordet demokrati kommer från de grekiska orden demos och kratein. Demos betyder folket och kratein betyder styrelse, och man brukar då säga att demokrati betyder folkstyre, vilket är en bra förklaring på ordet. De grekiska stadsstaterna styrdes på många olika sätt, men det fanns ett gemensamt, grundläggande drag som gjorde stadsstaten speciell: tanken om medborgarskap. En medborgare hade vissa rättigheter och vissa skyldigheter som andra inte hade. Till rättigheterna hörde möjligheten att vara med och bestämma om det politiska styret. Demokrati, oligarki och tyranni.
Teknisk biologi lön

Grekisk demokratin

Tyranni (envälde) – styrt av envåldshärskare. Demokratin (folkstyre) – styrt av atenare som fyllt 20 år. Monarki (envälde) – styrt av Alexander den store Betyder det att demokratin föddes i Grekland? På sätt och vis. I den här filmen får du veta hur de två grekiska ledarna Solon och Kleisthenes kom att förändra samhället i Aten under antiken, och vad begreppet demokrati innebar i Grekland på den tiden.

Romersk republik. Feodalism. Demokratin i Aten är ett av grekernas viktigaste arv. Aktivitet om demokratin i Aten för årskurs 7,8,9. Grekisk gryning. Text; Aktiviteter; Quiz; Inspiration  Ordet demokrati kommer av de grekiska orden demo (folket) och krati'a (välde).
Trafikverket boka prov apv

lob körkort prövotid
motiverande samtal folkhälsomyndigheten
vad är adwords
library of congress
lydia capolicchio instagram
ericsson telefonplan
binomial distribution

Kände grekerna till demokratin? ; samt Olympia i antiken

Om du tänker på vad du har lärt dig om antikens Grekland än så länge. Kan du hitta något i den grekiska kulturen som vi har spår av i vårt moderna samhälle? Begrepp: Förklara följande begrepp genom att sätta dem i en mening. När du är färdig byt begrepp med en kompis och jämför era svar. Demokrati; Symposium; Spartansk; Drama Ny demokrati 158, Syriza 86, Rörelse för förändring 22, Kommunistpartiet 15, Grekisk lösning 10, MeRA25 9 (2019) Viktigaste partier med mandat i näst senaste val Radikala vänsterns koalition/Syriza 145, Ny demokrati 75, Gyllene gryning 18, Panhellenska socialiströrelsen/Pasok 17, Kommunistpartiet 15, Floden 11, Oberoende greker/Anel 10, Centerunionen/EK 9 (2015) 1 Demokratin i Aten är ett av grekernas viktigaste arv. Aktivitet om demokratin i Aten för årskurs 7,8,9 Hur demokrati hjälpte till att lösa forntida grekiska problem 25 Oct, 2019 Medan krig idag utkämpas i demokratins namn som om demokrati vore ett moraliskt ideal såväl som en lätt identifierbar regeringsstil, är det inte och har aldrig varit så svartvitt.

Polyarki och demokrati - GUPEA - Göteborgs universitet

Slaget vid Marathon: Demokratins ödesdag Om grekerna misslyckats med att slå tillbaka perserna år 490 f Kr hade ”väst” inte funnits, hävdar  Hon hade kontakt med de främsta forskarna på Atens demokrati i världen. Genom ett gjorde det möjligt att dominera över andra grekiska stadsstater.

”Demokrati” är ett grekiskt ord, och den västerländska demokratin utvecklades för första gången i det antika  Demokratin i Aten är ett av grekernas viktigaste arv. Aktivitet om demokratin i Aten för årskurs 7,8,9. Grekisk gryning. Text; Aktiviteter; Quiz; Inspiration  Den här videon är en genomgång hur demokratin utvecklades i antikens Aten.